• ντετεκτιβ
  • Γραφεια Ερευνων
  • GK Protection

Βιομηχανική Αντικατασκοπεία

Στην μάχη του ανταγωνισμού των βιομηχανικών εταιρειών είναι συχνό το φαινόμενο της βιομηχανικής κατασκοπίας. Ο στόχος των ανταγωνιστών είναι να ανακαλύψουν ή ακόμα και να υποκλέψουν τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα απόρρητα σχέδια των ανταγωνιστικών τους εταιρειών, τις προδιαγραφές των νέων προϊόντων τους, οικονομικά μεγέθη κλπ.

Βιομηχανική Αντικατασκοπεία

Οι βιομηχανικοί κατάσκοποι για την επίτευξη του σκοπού τους χρησιμοποιούν ειδικές τεχνικές και υπερσύχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Σε πολλές περιπτώσεις η ζημία που δέχονται οι εταιρείες είναι εξαιρετικά μεγάλες έως και καταστροφικές.

Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών (detective) GK Protection διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες και υπερσύγχρονο εξοπλισμό σε θέματα βιομηχανικής αντικατασκοπείας που μπορούν να προφυλάξουν την εταιρεία σας από επιθέσεις κατασκοπίας.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

βιομηχανικη αντικατασκοπεια
Έλεγχος ιστορικού υπαλλήλου
Πριν την πρόσληψη ενός υπαλλήλου σε μία επιχείρηση πολλές φορές θεωρείται απαραίτητο να ελεγχθεί το ιστορικό...
Έλεγχος ενεργειών προσωπικού
Αρκετά συχνά στις επιχειρήσεις συμβαίνει να υπάρχουν αμφιβολίες από την εργοδοσία προς τους υπαλλήλους...
Βιομηχανική αντικατασκοπεία
Διερεύνηση διαρροής πληροφοριών
Η διαρροή σημαντικών πληροφοριών από μία επιχείρηση είναι αρκετά συχνό φαινόμενο...
Συνοδεία χρηματαποστολών
Εκπαιδευμένοι ιδιωτικοί αστυνομικοί της GK Protection έχουν την δυνατότητα να συνοδεύουν χρηματαποστολές...
Βιομηχανική αντικατασκοπεία
Εντοπισμός οφειλετών
Διαθέτουμε ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες και υπερσύγχρονο εξοπλισμό για υποθέσεις εντοπισμού...