• ντετεκτιβ
  • Γραφεια Ερευνων
  • GK Protection

Έλεγχος Ενεργειών Προσωπικού

Αρκετά συχνά στις επιχειρήσεις συμβαίνει να υπάρχουν αμφιβολίες από την εργοδοσία προς τους υπαλλήλους ή και ανάμεσα στους συνεργάτες. Μας έχουν ανατεθεί πολλές τέτοιες υποθέσεις και μάλιστα αρκετές από αυτές φαινομενικά ασήμαντες.

Έλεγχος Ενεργειών Προσωπικού

Παραδείγματα υποθέσεων:

  • Υποψία πρώην και νυν συνεργάτη.
  • Υπάλληλος που διατηρούσε και δεύτερη εργασία.
  • Συχνές απουσίες εργαζόμενου για λόγους υγείας.
  • Δαπάνες και έξοδα που δεν μπορούσαν να δικαιολογηθούν.
  • Αποθήκες που παρουσίαζαν ελλείμματα.

Μερικές από τις υπηρεσίες μας

ελεγχος προσωπικου
Έλεγχος ιστορικού υπαλλήλου
Πριν την πρόσληψη ενός υπαλλήλου σε μία επιχείρηση πολλές φορές θεωρείται απαραίτητο να ελεγχθεί το ιστορικό...
Διερεύνηση διαρροής πληροφοριών
Η διαρροή σημαντικών πληροφοριών από μία επιχείρηση είναι αρκετά συχνό φαινόμενο...
Βιομηχανική αντικατασκοπεία
Στην μάχη του ανταγωνισμού των βιομηχανικών εταιρειών είναι συχνό το φαινόμενο της βιομηχανικής...
Έλεγχος συνεργατών
Συνοδεία χρηματαποστολών
Εκπαιδευμένοι ιδιωτικοί αστυνομικοί της GK Protection έχουν την δυνατότητα να συνοδεύουν χρηματαποστολές...
Έλεγχος προσωπικού
Εντοπισμός οφειλετών
Διαθέτουμε ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες και υπερσύγχρονο εξοπλισμό για υποθέσεις εντοπισμού...